Vestbirk Forsamlingshus

Tue West støttekoncert

Støttekoncert med Tue West, lørdag den 18. marts 2023 kl. 19.00

For at støtte Vestbirk Forsamlingshus trængte økonomi, har vores hustroubadur Tue West tilbudt at lave en støttekoncert lørdag den 18. marts kl. 19.00.

Så lad os fylde huset og skabe de perfekte rammer om en hyggelig aften.

Inviter dine venner, naboer, kolleger og andet godtfolk.

Billetter à 200 kr. kan købes herGeneralforsamling i Vestbirk Forsamlingshus den 23. februar 2023 kl. 18.00

§ 6 GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes i forsamlingshuset, en gang årligt, inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved annoncering i den lokale presse, med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsordenen, såfremt denne afviger fra den nedenfor angivne

Generalforsamling i Vestbirk Forsamlingshus den 23. februar 2023 kl. 18.00

Aftenen begynder med fællesspisning, herefter afholdes følgende generalforsamlinger
1. Generalforsamling i Vestbirk Vandværk
2. Generalforsamling i Vestbirk Forsamlingshus
3. Der afgives beretning fra landsbyrådets arbejde i 2022

 


Vestbirk Forsamlingshus, Søvejen 5, Vestbirk, 8752 Østbirk,


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk