Vestbirk Forsamlingshus

Leje af Vestbirk Forsamlingshuset

Vilkår for leje af Vestbirk Forsamlingshus

Leje af forsamlingshuset: 2600 kr. incl. elforbrug + 400 kr. i obligatorisk slutrengøring.Depositum: 500 kr. ved almindelige arrangementer.

Nøglen udleveres samme dag. Huset kan lejes i flere sammenhængende dage, mod et tillæg på kr. 500,- pr dag, hvis man f.eks. vil pynte op dagen før.

Bordene måler 76 x 182 cm.

NYT NYT: Der er nu et musikanlæg der kan benyttes gratis, til din fest i forsamlingshuset. Musikafspiller skal selv medbringes (f.eks. computer, telefon osv.). Kobles til via mini jackstik.

Du kan også leje borde og stole, hvis du skal have fest der hjemme. Disse er nogle andre borde og stole end dem der er i salen. Pris: 5 ,- kr. pr. stol og 25 ,- kr. pr. bord. 


Særlige udlejningsvilkår og muligheder for medlemmer

Medlemmer af Vestbirk Borger og Forsamlingshus har mulighed for at leje forsamlingshuset på hverdage til korte arrangementer (som fx begravelseskaffe, børnefødselsdag, møde, kursus) for en pris af kr 600. Rengøring kan købes for kr 400, som betales kontant ved udlevering af nøgle.

Man kan vælge at gøre rent selv - i det tilfælde skal resultatet godkendes når nøglen afleveres.

Medlemmer af Vestbirk Borger og Forsamlingshus har mulighed for at leje forsamlingshuset på hverdage til møder, foredrag, motion. Leje og vilkår aftales med bestyrelsen med udgangspunkt i en pris på kr 200 for ca. 2 timer med maks. 25 deltagere.

Der kan gives rabat, hvis for eksempel der er tale om en række af arrangementer, hvis man køber drikkevarer af huset, hvis man kan nøjes med et mindre lokale eller man ikke har behov for opvarmning.Vilkår for ungdomsfester

Vi udlejer til ungdomsfester, som f.eks. 18 års fødselsdage eller svendegilder under bestemte forudsætninger. Der skal være tale om en lukket fest med højst 75 deltagere, der alle skal være personligt inviterede. Vi udlejer ikke til efterskoler.

Under hele festen og oprydningen skal der være voksne over 25 år til stede. Antallet af voksne skal være 1 for hver 15 festdeltagere.

Lejen er kr 2.600, som indbetales på forsamlingshusets konto sammen med depositum på kr 5.000 senest 14 dage før festen afholdes. Inden nøglen kan udleveres skal lejekontrakten desuden være underskrevet af to voksne, der påtager sig ansvaret i tilfælde af skader på huset og inventaret. Mindst 1 af disse voksne skal være forælder til den eller de, der inviterer til festen.

Depositum kan uden yderligere forhandling bruges til at dække eventuelle skader på huset og inventaret, samt til rengøring, der ligger ud over det forventelige (hvis man ikke har opfyldt kravene til oprydning). 

Inden nøgle kan udleveres skal underskriverne af lejekontrakten og den eller de, der inviterer til festen gennemgå forsamlingshuset og ordensreglerne sammen med en repræsentant for huset.

Ved udlevering af nøgle betales rengøring, kr 600 kontant.

Det kan forventes at repræsentanter for forsamlingshuset aflægger besøg under festen.


Vestbirk Forsamlingshus, Søvejen 5, Vestbirk, 8752 Østbirk,


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk