Vestbirk Forsamlingshus

Crowdfunding

Vi samler ind til Vestbirk Forsamlingshus

Status crowdfunding 20. marts: køb af investeringsbeviser ialt 36.000 kr og ialt donationer 6000 kr

Crowdfunding eller netværkdsfinancieret ny varmekilde til Vetbirk Forsamlingshus blev officielt søsat på Vestbirk Borger- og Forsamlinghus generalforamling den 23. februar 2023.
Vi har modtaget donationer til forsamlingshuset ligesom der bliver købt investeringsbeviser.

Den 24. februar          køb af investeringsbeviser for  1500 kr. 
Den 25. februar          køb af investeringsbeviser for  5000 kr.  og en donation på 500 kr.
Den 27. februar          køb af investeringsbevis for 500 kr.
Den 28. februar          donationer på 1000 kr.
Den 1. marts              køb af investeringsbeviser for 1500 kr.
Den 2. marts              køb af investeringsbeviser for 1000 kr.
Den 5. marts              køb af investeringsbeviser for 2000 kr.
Den 7. marts              køb af investeringsbeviser for 7500 kr.
Den 8. marts              køb af investeringsbeviser for 1000 kr.
Den 9. marts              køb af investeringsbevis for 500 kr.
Den 12. marts            køb af investeringsbeviser for 1500 kr.
Den 14. marts            køb af investeringsbeviser 7000 kr og donation på 4500 kr 
Den 15. marts            køb af investeringsbeviser for 5000 kr
Den 18. marts            køb af investeringsbeviser for 1000 kr
Den 19. marts            køb af investeringsbevis for 500 kr

 

 


Crowdfunding

Invitation til Crowdfunding – netværksfinansiering af ny varmekilde
til Vestbirk Forsamlingshus

Målet er at tegne sponsorater og investeringsbeviser/lån for 150.000 kr., hvilket er
forsamlingshusets maksimale finansieringsbehov for de kommende 3 år. De investerede beløb betales tilbage når vi er i balance med varme- og energiregninger på normalt niveau.
 

Siden borgermødet i Vestbirk den 26. september 2022, har bestyrelsen for Vestbirk Forsamlingshus fulgt borgermødets opdrag – at erstatte det dyre gasforbrug med en fremtidssikret varmekilde, i henseende til både bedre økonomi og klima.

Efter grundig research og vejledning fra to virksomheder med speciale i varmepumper, har bestyrelsen valgt tilbuddet om installation af luft til vand anlæg fra Hinke Energi A/S, samlet pris inkl. moms er 169.698,00 kr.
Horsens Kommune har stillet et rentefrit lån på 150.000 kr. som delfinansiering af vores nye installation,
Det nye luft til vandanlæg blev installeret i uge 50 2022

Investeringsbeviser à 500 kr. udbydes over et forløb på 3 uger
Salg af investeringsbeviser starter den 24. februar 2023 og slutter 19. marts 2023
Betaling via Forsamlingshusets MobilePay 43657. 
Skriv venligst e-mail adresse i kommentarfeltet, så vi kan sende investeringsbeviset
Ved bankoverførsel benyttes  reg 6128, konto 0008467064, husk at opgive navn og e-mail

Donationer på et stort eller lille beløb modtages med glæde hele året på samme konti,
skriv gerne ”donation” som kommentar på overførsler

Hvorfor crowdfunding?
For at sikre overlevelse for Vestbirk Forsamlingshus økonomisk med de stigende energipriser

Borgermødet den 26. september 2022 var et krisemøde.
Aktualiseret af de truende gas- og elpriser, spurgte vi som bestyrelse borgere og interessenter,  om vi skulle arbejde for forsamlingshusets overlevelse. Det gode fremmøde og borgermødets højlydte ja til forsamlings-husets overlevelse og forslag til aktiviteter gav svaret, og er baggrund for, at vi allerede nu er  på vej mod målet.
Følg indsamlingens forløb på Facebook og på hjemmesiden vestbirkforsamlingshus.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Investeringsbevis

Investeringsbevis

Mikkel Mogensen

har købt 2 investeringsbeviser à 500 kr.
til finansiering af ny varmekilde til Vestbirk Forsamlingshus

Målet er at tegne sponsorater og investeringsbeviser/lån for 150.000 kr., hvilket er
forsamlingshusets maksimale finansieringsbehov for de kommende 3 år.

De investerede beløb betales tilbage når varme- og energiregninger igen er på normalt niveau.

Investerede beløb forrentes ikke.

 

Vestbirk den 7. februar 2023

Jan Møgelbjerg

Vestbirk Forsamlingshus
Formand for bestyrelsen

 

 

 

 


Vestbirk Forsamlingshus, Søvejen 5, Vestbirk, 8752 Østbirk,


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk